Edgard MARTENS

Bilzen


Rouwbrief

7 steunbetuigingen voor Edgard MARTENS

  Ere-Kapt.Bev.Gilbert Vandromme - gewezen Internationaal jurylid C.T.I.F. - Komstraat,96 8970 Poperinge

  Met droefheid heb ik het overlijden vernomen van een gewaardeerd Brandweerofficier en
  jurylid C.T.I.F.

  Langs deze weg wil de familie Edgard Martens mijn oprechte deelneming betuigen bij
  het verlies van een gewaardeerd Officier, man, vader en grootvader.

  Veel sterkte,
  Ere Kapt. Bev. Gilbert Vandromme .

  Ere-Kapt.Bev.Gilbert Vandromme - gewezen Internationaal jurylid C.T.I.F. - Komstraat,96 8970 Poperinge

  Met droefheid heb ik het overlijden vernomen van een gewaardeerde collega Brandweerofficier en
  tevens gerespecteerd jurylid C.T.I.F.
  Menigmaal hebben we samen op het terrein brandweerwedstrijden gecontroleerd en telkens in een
  heel vriendschappelijke sfeer, maar met de nodig strengheid discipline.

  Ik wil langs deze weg de familie Edgard Martens mijn oprecht medeleven betuigen en hen veel
  sterkte toewensen bij het verlies van een geliefde man, vader en grootvader.

  Meers Jozef

  Innige deelneming Meers Jozef Sabine Philip Nadine

  Nijst -Grootaers jan,christianne en wim

  ons oprecht medeleven .

  Eddy Spans

  Veel sterkte aan familie en vrienden van Edgard. Ik zal hem herinneren als een aangenaam man met het hart op de juiste plaats! Veel te vroeg van ons heengegaan!

  Guy en Marie-Josee. Neven-Royen

  Beste famillie ,graag willen we onze innige deelneemig betuigen met het overlijden van uw naaste en u veel sterkte toewensen in deze zware en droevige dagen.

  ere-Lt. bev. Paul De Clerck (erevoorzitter jury CTIF)

  Beste familie en collega’s;

  Tot mijn groot spijt moet ik u melden dat het mij, wegens andere verplichtingen, niet mogelijk is de uitvaartplechtigheid van Edgard bij te wonen.
  Ik verzoek u dan ook mij te willen verontschuldigen bij de leden van het korps en de ganse familie.

Betuig uw medeleven

*