Hubert BERTRANG

Schoonbeek


Rouwbrief

4 steunbetuigingen voor Hubert BERTRANG

  Anny Steegmans Vijfeyken

  Geachte familie en vrienden van Hub

  Van ganser harte bied ik u allen mijn oprechte Kristelijke deelneming aan bij het overlijden van Hub. Voor mij kwam dit bericht toch nog onverwacht, alhoewel ik wist dat Hub al een hele tijd sukkelde met zijn gezondheid. Hub was voor mij ( ons ) Yvan, en mij een zeer goede vriend. Talrijke keren is hij samen met Yvan gaan biljarten en deelden zij lief en leed zoals goede vrienden dat doen. Helaas heeft Yvan ons al 7 jaar geleden verlaten, maar toch bleef Hub ook voor mij, achteraf een trouwe bezoeker wat ik zeer op prijs stelde en nooit zal vergeten.
  Jullie allen zullen Hub missen en zal het moeilijk zijn voor Laura en Jolien waarover hij altijd met veel liefde vertelde alsof het zijn eigen kinderen waren.
  Geachte familie ik kan jammer genoeg niet aanwezig zijn op de uitvaart van Hub omwille van mijn gezondheid ( kan moeilijk lopen ) maar ik zal op mijn manier Hub gedenken die dag. Pater Raf van Beernem zal dat heb ik met hem afgesproken morgen de mis opdragen ter nagedachtenis van Hub. Ik zelf zal Hub gedenken in mijn gebed en hem als een goede vriend blijven waarderen de rest van mijn leven.
  Zeer oprecht
  Anny van Yvan Steegmans

  Jef Coemans - Castermans Diepenbeek

  Wij kunnen spijtig genoeg niet deelnemen aan de uitvaartplechtigheid. Wij bieden u onze innige deelneming aan.
  .

  Pierre Savelkoul

  Met oprechte medeleven
  Vanwege Bestuur en Leden van
  BC PONDEROSA Maasmechelen

  Dr. Linda Ketelslegers

  Mijn Innige Deelneming

Betuig uw medeleven

*