Hubert CLOOSEN

Sint-Huibrechts-Hern, Hoeselt


Rouwbrief

8 steunbetuigingen voor Hubert CLOOSEN

  Fam.Brepoels-Voets,Hernerweg 124 Sin-t Huibrechts -Hern

  innige deelneming bij het overlijden van uw vader.

  Sandra Dortu-Knops

  Beste Marie-Josee, Johan, familie en bekenden,

  Wij betuigen ons medeleven bij het overlijden van uw vader en schoonvader, we willen dan ook Heel Veel Sterkte en Kracht toewensen en kijk met een vertrouwd hart terug naar de mooie herinneringen samen en put hier nieuwe energie uit! Onze Oprechte Deelneming!

  Lieve Groetjes uit de Voer van Anouck, Sandra en Ronny Dortu

  André en Jenny Kindermans-Aerts, Arnold van Loonlaan 18 te 3500 Hasselt

  Aan Marie-Josée, Johan en Maria onze oprechte gevoelens van diep medeleven bij het heengaan van Hubert, aan wie wij sedert de aankoop van onze drie ezels
  een aangename, dankbare blijvende herinnering bewaren. Wij wensen u allen veel sterkte toe.

  José & Lieve Tossens-Vanwing

  Beste Marie-Josée & Johan, Beste familie,

  Onze oprechte deelneming bij het overlijden van pa…
  Afscheid nemen van iemand die je dierbaar is, het maakt een mens stil én droevig.
  Wij wensen jullie veel sterkte in deze moeilijke dagen en hopen dat jullie troost vinden bij elkaar en in de mooie herinneringen.
  Jullie zijn in onze gedachten en gebeden.

  José & Lieve Tossens-Vanwing, Paulien & Emma

  Als je de voet op de andere oever zet en het blijkt de hemel te zijn.
  Als je dan door een hand wordt aangeraakt en het blijkt Gods hand te zijn.
  Als je dan muziek hoort en het blijken engelen te zijn
  dan ben je niet heengegaan, maar naar huis gegaan…..

  Marie-Therese Thijs

  Marie-Josée en Johan, oprechte deelneming bij het heengaan van pa, sterkte en moed voor de komende dagen, een zacht en rechtvaardig man is uit ons midden maar jullie hebben mooie herinneringen aan hem al ging zijn leven niet altijd over rozen.
  Dat hij ruste in vrede !

  Jo Heijnens

  Gecondoleerd met dit enorme verlies.
  Ik wens alle nabestaanden veel sterkte en kracht in deze moeilijke tijd.

  Corswarem

  In gedachten zijn we bij jullie.

  Wij willen jullie heel veel sterkte en kracht wensen met dit intense verdriet.

  Onze oprechte deelneming met het heengaan van jullie vader ,

  namens ; Jean & Mia Corswarem -Vrancken en Rik Corswarem

  Michelle en Renee Pietersma uit Teuven

  Gecondoleerd met dit grote verlies! Veel sterkte!

Betuig uw medeleven

*