Ludo BOLLEN

Munsterbilzen


Rouwbrief

15 steunbetuigingen voor Ludo BOLLEN

  Marc De Keyzer

  Hijjit Mohamedi

  JEAN JACOBS - HUYGEN DORPSTRAAT 25 HOESELT.

  Stulens Ludo-Swennen Bianca en kinderen

  Lenaerts Robin

  meers-claesen jean & lisette

  Mouchaers Elly

  Jacobs Josy en Vanelven Rosita

  garcia de roover

  Sabine Noben

  Suzy Frans

  Box Luc

  Van Eylen Eric

  Gisela stulens

  Lambregs Raf

Betuig uw medeleven

*